Về nhân sự:

   - Học vị:  7 TS – 7 ThS – 1 CN.

   - Học hàm: 1 PGS - 8 GVC - 3 GV.

Tên họ

Học hàm-học vị

Chức vụ E-mail
NGUYỄN ĐÌNH HUY PGS.TS. CN Bộ môn

dinhhuy56@hcmut.edu.vn

NGUYỄN BÁ THI GVC.TS. PCN Bộ môn
 

nguyenbthi@hcmut.edu.vn

NGUYỄN QUỐC LÂN GVC.TS. Phó CN khoa

nqlan@hcmut.edu.vn
Website: NguyenQLan's website
 

TRẦN LƯU CƯỜNG GVC.TS.   tranlcuong@hcmut.edu.vn
TRẦN QUỐC KHÁNH GVC.TS.   tranqkhanh@hcmut.edu.vn
ĐẶNG VĂN VINH GV.TS. Trưởng phòng Tính toán Mô phỏng

dangvvinh@hcmut.edu.vn
Website: DangVVinh's website

 

NGÔ THU LƯƠNG GVC.ThS.   ngotluong@hcmut.edu.vn
Website: NgoTLuong's website
 
LÊ THÁI THANH GVC.ThS.  

tlethai@hcmut.edu.vn
Website:
LeTThanh's Website
 

NGUYỄN XUÂN ANH GV.ThS.   nguyentxanh@hcmut.edu.vn
NGUYỄN XUÂN MỸ GV.ThS.   nguyenxmy@hcmut.edu.vn
TRẦN NGỌC DIỄM GV.ThS.   tranndiem@hcmut.edu.vn
NGUYỄN TIẾN DŨNG CN.   nguyentdung@hcmut.edu.vn
HUỲNH BÁ LÂN GVC.TS.  

huynhblan@hcmut.edu.vn

TRỊNH QUỐC LƯƠNG GVC.ThS.    
PHẠM MINH HOÀNG ThS.    

Về công tác đào tạo:

- Thạc sĩ Toán Giải tích ứng dụng.     

- Đào tạo đại học và sau đại học các môn học về Toán cao cấp, Toán ứng dụng, Toán học tính toán.

Về NCKH và chuyển giao công nghệ:

- Lý thuyết điều khiển các hệ động lực
- Phương trình vi tích phân đa trị
- Nghiên cứu mô phỏng các bài toán thực tế như: Mô phỏng giai đoạn khởi đầu động đất, Mô phỏng mạng Neural Network, Mô hình toán phóng dạng vỏ tàu …
 

- Ứng dụng các phần mềm để tính toán và mô phỏng các bài toán kỹ thuật.

- Một số đề tài thực tế, chuyển giao công nghệ đã và đang nghiên cứu: Mô phỏng quá trình đóng cọc của búa máy, Xử lý số liệu đo lường bề mặt bằng mạng Neural Network (két hợp với Phòng Thí Nghiệm Cơ ứng dụng), Quy trình phóng dạng và kết nối CAD với CNC phục vụ hạ liệu trong các nhà máy đóng tàu (kết hợp với BM Tàu thủy …)

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2010:

- Mở ngành đào tạo Kỹ sư Toán Tin Kỹ thuật.

- Hoàn chỉnh vận hành Phòng Tính Toán Mô Phỏng.

- Thành lập Bộ môn Toán Tính toán.

- Định hướng Nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ: xây dựng mô hình mô phỏng và tính toán những vấn đề cơ bản thường gặp trong kỹ thuật; chủ động phối hợp nghiên cứu với các bộ môn thuộc ngành Vật Lý Kỹ Thuật – Cơ Kỹ Thuật.

- Xây dựng hoàn chỉnh chương trình Toán Kỹ Thuật đáp ứng đặc thù riêng của sinh viên các ngành kỹ thuật của Trường.

Trang chủ  ]