Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Announcements
Quy định phân ngành cho Sinh viên Khoa KHƯD

Theo chủ trương chung và kế hoạch của Nhà Trường, việc phân ngành đối với SV khoa Khoa học Ứng dụng sẽ được thực hiện sau khi có kết quả học tập của học kỳ II.

Read more...
 
Innovation Contest 2010
Wednesday, 29 September 2010 06:55

Innovation Contest 2010 (vietnamese version)

 
Thông tin tuyển sinh ngành Vật Lý - Cơ Kỹ Thuật 2010
Tuesday, 23 March 2010 12:50

bia_small.jpgNgành Vật Lý - Cơ Kỹ Thuật là ngành khoa học công nghệ cao với nhu cầu xã hội lớn vì xu hướng phát triển khoa học công nghệ cao có tính liên ngành đòi hỏi Kỹ Sư phải có kiến thức tổng hợp của nhiều ngành liên đới.

Read more...
 
Address: Room 101, Building B4, Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn