Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Announcements
Dự thảo Chiến lược phát triển của Khoa KHUD giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020
Tuesday, 27 December 2011 11:24

Trên cơ sở chiến lược chung của trường ĐHBK với tầm nhìn chiến lược tới năm 2020, Khoa KHƯD đề ra kế hoạch 2008-2012 tầm nhìn đến 2020 và các giải pháp để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, đương đầu với các thách thức cạnh tranh để sánh vai cùng các Khoa anh em hoàn thành sứ mạng chiến lược của Trường.

Read more...
 
Address: Room 101, Building B4, Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn