Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Logo mẫu Khoa
Monday, 25 February 2013 16:47

Logo mẫu chính thức được sử dụng của Khoa Khoa học Ứng dụng kể từ 02/03/2013

 

Để sử dụng logo vui lòng chọn logo để download sau:

- Logo nền trắng                     Logo nền trong suốt                  

phoimau_chinhthuc(nen trang).jpg                                                         

 

Logo đơn sắc đen                  Logo đơn sắc trắng

phoimau_chinhthuc_simple_black(nen trong suot).png                            phoimau_chinhthuc_simple_white(nen trong suot).png

 


Address: Room 101, Building B4, Ho Chi Minh City University of Technology
Phone: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn