Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Giới thiệu Bộ môn Cơ Kỹ thuật

Bộ môn Cơ Lý thuyết được thành lập năm 1976 và đổi tên thành bộ môn Cơ kỹ thuật năm 1999 nhằm đáp ứng những yêu cầu mới về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực.

* Hoạt động nghiên cứu:

Cơ kỹ thuật, cơ kết cấu, cơ rạn nứt, cơ lưu chất, truyền nhiệt kỹ thuật, tính toán tối ưu, động lực học máy, gia công áp lực, mô phỏng ứng xử cấu trúc, chẩn đoán, đo lường và kiểm định các thiết bị, điều khiển tự động, vv…

* Hoạt động đào tạo:

- Các môn cơ học ứng dụng cho trường kỹ thuật 

- Các cấp đào tạo cho ngành Cơ kỹ thuật.

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn