Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Nhân sự của Bộ môn Cơ Kỹ Thuật

* Đội ngũ giảng viên: 7 cán bộ ( 3PGS, 7 GV – 3 TS, 4 ThS) + 1 thư ký bộ môn


PGS. TS. VŨ CÔNG HÒA

Chủ nhiệm Bộ môn 
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ThS. NGUYỄN THANH NHÃ
Phó Chủ nhiệm Bộ môn  
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PGS. TS. NGUYỄN LƯƠNG DŨNG
Giảng viên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PGS. TS. TRƯƠNG TÍCH THIỆN
Phó Trưởng Khoa 
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ThS. NGUYỄN DUY KHƯƠNG
Giảng viên
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ThS. NGUYỄN NGỌC MINH
Giảng viên 
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ThS. NGUYỄN THÁI HIỀN
Tổ trưởng công đoàn 
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TỪ THỊ LAN HƯƠNG
Thư ký

 

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn