Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Nhân sự Bộ môn Lý luận Chính trị

 * Đội ngũ giảng viên: 7 người (2 GVC, 5 GV – 1 TS, 6 ThS)

Bộ môn Lý luận Chính trị

 

GVC. ThS. NGUYỄN ĐỀ THỦY
Chủ nhiệm Bộ môn
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

GVC. TS. ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG
Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ThS. NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG
Giảng viên
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ThS. VŨ QUỐC PHONG
Giảng viên
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ThS. NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG
Giảng viên
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ThS. TẠ THỊ LUYẾN
Giảng viên
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

ThS. NGUYỄN HỮU KỶ TỴ
Giảng viên
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

HUỲNH HẠNH NHƯ
Thư ký
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn