Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Giới thiệu Bộ môn Toán Ứng dụng

Bộ môn Toán Ứng dụng được thành lập năm 1976 nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn toán cho trường kỹ thuật và các nghiên cứu ứng dụng trong kỹ thuật.

* Hoạt động nghiên cứu:

     - Nghiên cứu cơ bản: phương trình đạo hàm riêng, giải tích phổ, hệ thống hyperpolic các định luật bảo toàn, phương trình vi tích phân đa biến, bài toán nghịch, phương trình dao động phi tuyến, nhóm đại số và ứng dụng vv…

     - Nghiên cứu ứng dụng: mô hình động đất, kỹ thuật nhiệt và dòng chảy, mô hình dòng chảy máu, mô phỏng ứng xử cấu trúc cơ học, thống kê và xử lý dữ liệu vv…

* Hoạt động đào tạo:

     - Các môn học toán ứng dụng cho trường kỹ thuật  

     - Đào tạo SĐH ngành Giải tích Toán ứng dụng.

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn