Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Giới thiệu Bộ môn Vật lý Kỹ thuật Y Sinh

Bộ môn Vật lý kỹ thuật y sinh được thành lập năm 2003 chịu trách nhiệm chương trình đào tạo Vật lý Kỹ thuật y sinh và phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực này.

* Hoạt động nghiên cứu:

     - Nghiên cứu cơ bản: mô hình hoá và mô phỏng tương tác photon và bức xạ ion hóa đi qua vật chất, điều khiển học sinh, phân cực ánh sáng vv…

     - Nghiên cứu ứng dụng: xử lý tín hiệu sinh học (điện tim, điện não), xử lý hình ảnh chẩn đoán y học, thiết bị y sinh vv…

* Hoạt động đào tạo: 

     - Đào tạo đại học và sau đại học cho ngành Vật lý kỹ thuật và Kỹ thuật y sinh.

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn