Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Giới thiệu Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Bộ môn Vật lý được thành lập năm 1976 chịu trách nhiệm giảng dạy môn lý đại cương cho trường kỹ thuật và vào năm 2003 theo yêu cầu mới về đào tạo và nghiên cứu liên ngành liên quan đến vật lý đã được chia thành 2 bộ môn: bộ môn Vật lý Ứng dụng và bộ môn Vật lý kỹ thuật y sinh. Bộ môn Vật lý Ứng dụng chuyên sâu chủ yếu về các lĩnh vực quang học ứng dụng và quang tử.

* Hoạt động nghiên cứu:

     - Nghiên cứu cơ bản: quang học ứng dụng, đo lường quang học, vật lý hạt nhân ứng dụng.

     - Nghiên cứu ứng dụng: máy đo màu, các hệ thống đo lường bằng laser bán dẫn, các thiết bị chẩn đoán y sinh quang học vv…

* Hoạt động đào tạo:

     - Các môn học vật lý đại cương cho trường kỹ thuật.  

     - Đào tạo sau đại học ngành Khoa học tính toán.

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn