Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Chương trình Hội nghị KHCN lần 14
Thứ năm, 08 Tháng 10 2015 11:29

Đơn vị tổ chức: Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường ĐHBK-Tp. HCM và Công ty Advantech, Jsc.

Thời gian: 07:30 đến 17:30, ngày 29 và 30/10/2015

Địa điểm: Hội trường A4, Hội trường B4, Giảng đường Hòa Bình 110 B6, 301B4, 302B4, 401B4, 402B4, 403B4 và 405 B4, Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. HCM.

 1. Chương trình chung ngày 30/10/2015

Thời gian: 07:30 đến 09:45, ngày 30/10/2015.

Địa điểm: Hội trường A4, Trường Đại học Bách khoa.

Điều khiển các bài Keynotes: PGS. TS. Huỳnh Quang Linh, PGS. TS. Trương Tích Thiện 

Thời gian

Nội dung

07:30 – 08:00

Đón khách mời. Đại biểu đăng ký nhận tài liệu.

08:00 – 08:10

Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu: PGS. TS. Trương Tích Thiện

08:10 – 08:20

Phát biểu Khai mạc PGS. TS. Huỳnh Quang Linh, Trưởng Khoa KHƯD

08:20 – 08:30

Phát biểu của PGS. TS. Mai Thanh Phong, Phó Hiệu Trưởng

08:30 – 08:50

Keynote 1: Phân tích tuổi thọ kêt cấu, GS. TS. Nguyễn Văn Phái

08:50 – 09:10

Keynote 2: Đào tạo và NCKH của Viện Khoa học tính toán – ĐHBK Hà Nội, PGS. TS. Nguyễn Việt Hùng

09:10 – 09:30

Keynote 3: Vật lý kỹ thuật y sinh.

09:30 – 09:45

Chụp hình lưu niệm và Nghỉ giải lao

09:45 – 17:30

Báo cáo ở 06 phân ban.

11:45 – 13:30

Ăn trưa tại hành lang A4

2. Chương trình tóm tắt ở sáu tiểu ban

2.1. Tiểu ban Công nghệ mô phỏng và Sáng chế trong kỹ nghệ

Thời gian: 08:00 – 17:30, ngày 29 – 10 – 2015

Địa điểm: Hội trường B4, Giảng đường Hòa Bình (110B6) và phòng 301B4, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. HCM

Điều khiển phân ban:  TS. Nguyễn Tường Long, TS. Vũ Công Hòa

2.2. Tiểu ban Động lực học – Đo lường – Điều khiển

Thời gian: 08:00 – 17:30, ngày 29 – 10 – 2015

Địa điểm: Hội trường B4, Giảng đường Hòa Bình (110B6) và Phòng 302B4, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. HCM

Điều khiển phân ban:  GS. TS. Ngô Kiều Nhi

2.3. Tiểu ban quốc tế về Vật lý và Cơ kỹ thuật

Thời gian: 07:30 – 17:30, ngày 30 – 10 – 2015

Địa điểm: Hội trường A4 và phòng 301B4, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. HCM

Điều khiển phân ban:  PGS. TS. Huỳnh Quang Linh, PGS. TS. Trương Tích Thiện

2.4. Tiểu ban Quang châm bằng laser bán dẫn

Thời gian: 07:30 – 17:00, ngày 30 – 10 – 2015

Địa điểm: Hội trường B4, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. HCM

Điều khiển phân ban:  PGS. TS. Trần Minh Thái

2.5. Tiểu ban Toán ứng dụng

Thời gian: 09:45 – 17:30, ngày 30 – 10 – 2015

Địa điểm: Phòng 405 B4, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. HCM

Điều khiển phân ban:  PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

2.6. Tiểu ban Vật lý tính toán

Thời gian: 09:00 – 17:30, ngày 30 – 10 – 2015

Địa điểm: Phòng 402 B4, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. HCM

Điều khiển phân ban:  GS. TS. Võ Văn Hoàng

 

 

 

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn