Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Ngành CƠ KỸ THUẬT

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Cơ Kỹ Thuật nhằm mục tiêu tổng quát đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt để phụng sự cho đất nước. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản như Toán, Vật lý, Hóa học…, các kiến thức cơ sở về Cơ học như: Cơ lý thuyết, Cơ kỹ thuật, Lý thuyết đàn hồi, Đàn hồi ứng dụng, Lý thuyết dẻo kỹ thuật, Dao động kỹ thuật…, các kiến thức về kỹ thuật cơ học và kỹ năng tính tính toán mô phỏng cơ học kỹ thuật vững vàng. Sinh viên ra trường có khả năng làm công tác tính toán, thiết kế mô phỏng các bài toán cơ học trong kỹ thuật như tính toán mô phỏng các kết cấu cơ khí, kết cấu trong xây dựng, cầu đường, hệ thống đường ống, cơ lưu chất, Cơ sinh học, Hệ thống nhiệt…  Có khả năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu về chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước. Đặc biệt là trong tính toán và mô phỏng các bài toán trong cơ học kỹ thuật.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

Kiến thức chiều sâu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản và chuyên sâu về cơ học, nắm vững công cụ toán học và lập trình tin học, công cụ tính toán ứng dụng, có kiến thức kỹ thuật để thực hiện việc mô phỏng các bài toán kỹ thuật thực tiễn, sau khi ra trường có thể học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn (Cao học và NCS các ngành Cơ, Kỹ thuật…).

Kiến thức chiều rộng: Có khả năng nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và giảng dạy trong lĩnh vực cơ học; đánh giá chất lượng và dự báo hư hỏng cho máy móc và công trình; vận dụng các kiến thức phục vụ công tác tính toán thiết kế; khảo sát và dự báo các hiện tượng liên quan đến cơ học.

Tính chuyên nghiệp - Kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ kỹ thuật có khả năng tính toán và mô phỏng bài toán cơ kỹ thuật trong các lĩnh vực về cơ học bằng các phần mềm chuyên dụng như: ANSY, ABAQUS, MATLAB…Có thái độ làm việc nghiêm túc và đạo đức tốt. Tinh thần làm việc tập thể, có khả làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời. 

Khả năng ngoại ngữ: Rèn luyện cho sinh viên có kỹ năng về tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp. Đặc biệt là khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh nhanh chóng.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Các mục tiêu trên được thực hiện thông qua các chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Cơ kỹ thuật như sau:  

1. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có khả năng áp dụng kiến thức toán học thông qua các phương trình vi phân, phương trình biến phân, phương pháp phần tử hữu hạn, xác suất và thống kê, phương pháp tính và phương pháp tính nâng cao, cơ sở toán ứng dụng, thống kê và phân tích số liệu, vật lý, hoá học đại cương để giải quyết các bài toán liên quan đến Cơ kỹ thuật.

2. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có khả năng thực hiện các thí nghiệm ảo trên máy tính trong các lĩnh vực Cơ kỹ thuật, Cơ sinh học (INSILICO), Cơ khí, Xây dựng bằng các phần mềm mô phỏng và tính toán như: ANSYS, ABAQUS, DYNAFORM, DEFORM, FLUENT, SOLIDWORKS, SAP… và khả năng phân tích kết quả, số liệu thực nghiệm. Có khả năng thiết kế các thí nghiệm về Cơ học kỹ thuật: dao động, cân bằng máy, công trình. Có khả năng đánh giá chất lượng và dự báo hư hỏng cho máy móc và công trình; vận dụng các kiến thức phục vụ công tác tính toán thiết kế; khảo sát và dự báo các hiện tượng liên quan đến cơ học. 

3. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần hay một qui trình tính toán và mô phỏng đáp ứng những nhu cầu về tính toán cơ học thông qua các kiến thức về Cơ sở tự động học, Thiết kế kỹ thuật, Đồ án Thiết kế kỹ thuật, Đồ án Mô phỏng Cơ học cùng với các phần mềm thiết kế ứng dụng như AUTOCAD, CATIA, INVENTOR… 

4. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có khả năng làm việc trong các nhóm đa ngành liên quan đến cơ học kỹ thuật như: Cơ khí, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật Môi trường… 

5. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có khả năng xác định bài toán Cơ kỹ thuật, đặt bài toán và giải bài toán cơ học kỹ thuật bằng việc Mô phỏng bài toán và Tính toán bằng các phần mềm ứng dụng, phần mềm lập trình như đã nêu ở trên. 

6. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có kiến thức tốt về chuyên môn và được rèn luyện về đạo đức trong công việc, được trang bị kiến thức về Pháp luật Việt nam và quốc tế, có ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần chịu trách nhiệm về chuyên môn. 

7. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có thể trao đổi công việc một cách hiệu quả bằng việc được trang bị kiến thức về kỹ năng giao tiếp ngành nghề và kỹ năng trao đổi công việc, làm việc theo nhóm và khả năng giải quyết độc lập một cách có hiệu quả sau khi ra trường. Được trang bị kiến thức ngoại ngữ Anh văn kỹ thuật và Anh văn giao tiếp để có thể làm việc trong môi trường quốc tế. 

8. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có kiến thức về môi trường và xã hội, có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường và các tác động khoa học kỹ thuật và các giải pháp kỹ thuật đến xã hội, con người và môi trường sống trong bối cảnh toàn cầu và bối cảnh xã hội. 

9. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có khả năng phát triển nghiên cứu về chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước, sau khi ra trường có thể học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn. 

10. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có sự hiểu biết về vấn đề đang nảy sinh, khả năng nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và giảng dạy trong lĩnh vực cơ học; đánh giá chất lượng và dự báo hư hỏng cho máy móc và công trình; vận dụng các kiến thức phục vụ công tác tính toán thiết kế; khảo sát và dự báo các hiện tượng nảy sinh liên quan đến cơ học. 

11. Kỹ sư Cơ kỹ thuật có khả năng sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại, được trang bị kiến thức và kỹ năng căn bản để khai thác các phần mềm tin học trong công nghệ tính toán và mô phỏng ứng dụng trong kỹ thuật cơ học, nắm vững công cụ toán học và lập trình tin học, công cụ tính toán ứng dụng, có kiến thức kỹ thuật để thực hiện việc mô phỏng các bài toán cơ học kỹ thuật thực tiễn. 

12. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương 450 TOEIC. 

Cơ hội nghề nghiệp:

Cơ hội việc làm cho các Kỹ sư Cơ kỹ thuật bao gồm: 

-         Các viện nghiên cứu và thiết kế (viện cơ học ứng dụng, viện kỹ thuật giao thông, viện nghiên cứu máy, nghiên cứu về biển, về công trình, về thủy lợi, thủy văn, về khai thác và vận chuyển dầu khí, …).

-         Các trung tâm lập trình phần mềm về các bài toán cơ học.

-         Các trường Đại học: giảng dạy và nghiên cứu.

-         Các phòng thiết kế kỹ thuật của các nhà máy, các công ty có nhiều nhu cầu về chế tạo mới hoặc cải tiến sản phẩm thường  xuyên.

-         Các cơ quan Đảm Bảo Chất Lượng Tiêu Chuẩn Đo Lường như các cơ quan kiểm định, các cơ quan tư vấn kỹ thuật.

Kỹ sư Cơ Kỹ thuật được đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công nghiệp về:

     - Nâng cao chất lượng thiết kế và kiểm tra kết cấu cơ học.

     - Tính toán và mô phỏng các kết cấu cơ học công nghệ cao, xây dựng phòng thí nghiệm ảo.

     - Thiết kế và chế tạo các hệ thống tự động và đo lường: robot, dây chuyền sản xuất tự động, vận chuyển vv… 

* Bậc đào tạo: 

     - Kỹ sư: 4 năm (áp dụng từ khóa 2014) - K2014, K2015

     - Kỹ sư: 4,5 năm - (tải chương trình đào tạo ở đây)

     - Thạc sĩ: 2 năm - (tải chương trình đào tạo ở đây)

     - Tiến sĩ: 3 năm

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn