Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Ngành KHOA HỌC TÍNH TOÁN (Chuyên ngành Vật lý Tính toán và Cơ học Tính toán)

Học viên tốt nghiệp ngành Khoa học tính toán được đào tạo nhằm ứng dụng kỹ năng và phương pháp tính toán bằng máy tính trong các lĩnh vực đầu tiên là vật lý tính toán, cơ học tính toán và y sinh học tính toán. Học viên hoàn toàn có khả năng làm việc tốt trong lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng, giải quyết mô phỏng các mô hình hoặc thuật toán cho các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong các chuyên ngành liên quan.

Chương trình đào tạo: 

     * Bậc đào tạo: 

         - Thạc sĩ: 1.5-2 năm (Khoa học tính toán)  

         - Tiến sĩ: 3 năm (Khoa học tính toán) 

      * Lĩnh vực chuyên sâu

          Vật lý tính toán 

- Giới thiệu về ngành Khoa học tính toán -->tải 

- Thông báo tuyển sinh -->tải

- Chương trình đào tạo -->tải 

- Đề cương môn Cơ sở -->tải 

- Tài liệu tham khảo thêm: Đỗ Thị Tuyết Hoa, bài giảng môn phương pháp tính, Đại học Đà Nẵng, 2007. https://thunhan.files.wordpress.com/2008/08/giao_trinh_pptinh.pdf

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn