Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Ngành TOÁN ỨNG DỤNG

Kỹ sư ngành Toán ứng dụng được đào tạo nhằm có khả năng thiết kế, tính toán và mô phỏng các mô hình toán học cho các vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật.

Chương trình đào tạo:

* Bậc đào tạo:

     - Thạc sĩ: 1.5-2 năm (Toán ứng dụng)

     - Tiến sĩ: 3 năm (Toán ứng dụng) 

* Lĩnh vực chuyên sâu 

      Giải tích toán học, Kỹ thuật nhiệt và chất lưu, Cơ học tính toán, Tối ưu hoá, Lý thuyết dòng chảy chất lưu sinh học, Mô phỏng ứng xử cấu trúc, Mô hình hóa hệ thống sinh học v.v…

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn