Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Thông tin đào tạo chung

Khoa KHUD hiện có các chương trình đào tạo từ cấp bậc đại học cho đến sau đại học bao gồm:
      - Ngành Vật lý kỹ thuật
      - Ngành Cơ Kỹ thuật
      - Ngành Toán Ứng dụng
      - Ngành Khoa học tính toán


Sinh viên các cấp đào tạo được tuyển chọn thông qua kỳ thi tuyển hằng năm theo chỉ tiêu của trường. Bằng cấp đào tạo sẽ do Đại học Quốc gia tp. Hồ Chí Minh cấp và được công nhận bởi Bộ Giáo dục Đào tạo.
 

 1) Đào tạo đại học:
     Hiện nay Khoa phụ trách đào tạo:
     a) Kiến thức đại cương cho toàn trường các môn học Toán, Vật lý, Cơ học
     b) Chương trình kỹ sư (4 năm theo hệ tín chỉ) theo 2 chuyên ngành :
          * CƠ KỸ THUẬT theo các hướng:
                - Mô phỏng cơ kỹ thuật

                - Động lực học và điều khiển

                - Kỹ thuật đo lường
             Đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công nghiệp về: Nâng cao chất lượng thiết kế và kiểm tra kết cấu cơ học, Tính toán và mô phỏng các kết cấu cơ học công nghệ cao, Thiết kế và chế tạo các hệ thống tự động và đo lường. 

          * VẬT LÝ KỸ THUẬT (trước mắt chuyên ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT Y SINH) theo các hướng:
                - Thiết bị y học
                - Thiết bị chẩn đoán hình ảnh y học
                - Vật liệu y sinh
                - Tin học trong y sinh học
              Đáp ứng nhu cầu thực tế ở Việt nam như: Nhu cầu bảo dưỡng và sử dụng hiệu quả các thiết bị y tế hiện đại, các hướng nghiên cứu mới trong kỹ thuật y sinh phù hợp với điều kiện Việt nam. Tuy nhiên, chương trình có thể linh hoạt thay đổi theo chọn lựa của SV trong các hướng: công nghệ laser, vật lý tính toán, công nghệ hạt nhân vv...

2) Đào tạo sau đại học:
     a) Thạc sĩ theo các ngành Cơ kỹ thuật, Vật lý Kỹ thuật, Toán giải tích ứng dụng, Khoa học tính toán.
     b) Tiến sĩ theo chuyên ngành Cơ kỹ thuật, Vật lý Kỹ thuật.

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn