Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Biểu mẫu hoạt động chi đoàn
Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 09:08

- Kế hoạch hoạt động (mẫu 1A)

- Biên bản thỏa thuận (mẫu 1B)

- Dự trù kinh phí (mẫu 1C)

- Báo cáo hoạt động (mẫu 3A)

- Xin công nhận ngày CTXH trong hoạt động (mẫu 3B)

- File Excel danh sách SV công nhận ngày CTXH (mẫu 3C)

- Hình ảnh minh chứng hoạt động (mẫu 3D)

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn