Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Biểu mẫu Cán bộ công nhận ngày CTXH
Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 09:17

Những hoạt động được tổ chức thông qua cá nhân (cán bộ trong Khoa KHUD) hoặc các đơn vị (bộ môn, PTN trong Khoa KHUD) muốn công nhận ngày CTXH cho SV thực hiện theo mẫu sau:

- Xác nhận điều động (mẫu 5.2)

- File Excel danh sách các SV được công nhận ngày CTXH (mẫu 3C)

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn