Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Nhân sự
Thứ hai, 08 Tháng 10 2012 15:35

Phòng Thí nghiệm Vật lý Tính toán

 

 

TS. ĐỖ NGỌC SƠN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: https://orcid.org/0000-0001-9414-9727/print

Lĩnh vực quan tâm: Hóa lý tính toán (Computational Physical Chemistry), Khoa học vật liệu tính toán (Computational Materials Science), Mô hình hóa và mô phỏng các môi trường đậm đặc (Modeling and Numerical Simulation of Condensed Matters).

TS. TRẦN THỊ THU HẠNH
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

TS. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lĩnh vực quan tâm: Bremsstrahlung in two dimensional (2D) Coulomb potential - Emitting processes in two dimensional Hidro atom in presence effect Aharono-Bohm - Molecular dynamics simulation of heterogeneous melting of crystals - Simulation of melting/cooling of 2D materials.

Cán bộ mời giảng

 

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN HÙNG
Đại học Việt Đức
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lĩnh vực quan tâm : Robust and efficient computational technology, Composite structures, Smart materials and structures, Limit and shakedown analysis, Error estimation and adaptivity, Isogeometric analysis, Optimization algorithms: Sequence quadratic and second-order cone programming, Computational Fracture and Damage Mechanics, Multi-scale homogenization computation, Real-time computations

PGS. TS. NGUYỄN THỜI TRUNG
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lĩnh vực quan tâm: Advanced mathematics, applied functional analysis and variational principles in mechanics. Numerical methods (FEM, BEM, S-FEM, Meshfree) for 2D, 3D structures, plates and shells, Numerical methods for stiffened plates and shells. Numerical methods for structures subjected to fracture, fatigue (X-FEM). Reliability-based optimization (structures, topology). Intelligent optimization (Neuron Network + optimization). Reliability of structures in multiple physical environments (FORM, SORM, Monte Carlo). Geometrical nonlinear analysis and material nonlinear analysis (visco-plasticity). Analysis of structures using smart materials (composite, FGM, piezo,…). Analysis of interaction problems in multiphysical environments (fluid, solid, soil, …). Numerical methods for multiscale problems. Numerical methods for problems with moving boundaries or large deformation (ALE, IBM, …). Limit and shakedown analysis of structures (2D, 3D, plates, shells), and soil foundation. Wavelet analysis for detection of cracks and flaws. Numerical methods for Structural Health Monitoring (SHM).

TS. TRẦN NGUYỄN VY QUỲNH
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn