Faculty of Applied Science 

Get the Flash Player to see this player.

 Close
Quy định phân ngành cho Sinh viên Khoa KHƯD

Theo chủ trương chung và kế hoạch của Nhà Trường, việc phân ngành đối với SV khoa Khoa học Ứng dụng sẽ được thực hiện sau khi có kết quả học tập của học kỳ II.

Để làm tốt công tác này, BCN Khoa đã thực hiện theo quy định và quy trình sau:  

a)     BCN Khoa công bố về quy định, tiêu chí phân ngành và quy trình cho SV được biết ngay trong buổi gặp mặt SV đầu năm học, đồng thời cho SV đăng ký sơ bộ nguyện vọng để nắm bắt tình hình chung.

b)     Nhắc nhở các GVCN thường xuyên đề cập lại việc phân ngành trong các cuộc họp lớp thường kỳ.

c)     Giới thiệu lại và định hướng ngành nghề trong các buổi tham quan phòng thí nghiệm, trong các đề tài bài tập lớn của SV trong môn học Nhập môn kỹ thuật.

d)     Sau khi kiểm tra giữa kỳ của HK II, Hội đồng giáo vụ Khoa thường trực (BCN Khoa, trợ lý giáo vụ, GVCN năm thứ nhất) trên cơ sở tổng hợp tình hình học tập (điểm HK I, điểm KT giữa kỳ HK II) bàn bạc thống nhất cách thức phân ngành cụ thể của năm học cho SV.

e)     Thông báo chính thức cho SV biết về quy trình phân ngành của năm học (đầu tháng 5), cho SV điền thông tin cá nhân vào Phiếu khảo sát phân ngành và gửi tập trung về Khoa (cuối tháng 05).

f)      Tiêu chí phân ngành: ưu tiên theo nguyện vọng cá nhân của mỗi SV. Khoa sẽ tiến hành phân ngành theo tỷ lệ 50/50 cho 02 ngành Vật lý Kỹ thuật và Cơ Kỹ thuật. Nếu có sự mất cân đối lớn trong việc phân bố giữa hai ngành, BCN Khoa sẽ phải tiến hành các biện pháp cần thiết để điều chỉnh với các tiêu chí ưu tiên sau:

·        Thành tích và kết quả học tập của SV

·        Nguyện vọng ban đầu khi thi vào ĐHBK

·        Chế độ chính sách, ý thức tham gia công tác xã hội .

g)     Công bố quyết định phân ngành sau khi có kết quả học tập của cả năm học (khoảng đầu tháng 08). Nhận phản hồi thắc mắc đến 15/08, sau đó gửi danh sách chính thức cho Phòng đào tạo.

Biểu mẫu để Sinh viên ghi nguyện vọng phân ngành tải tại đây.

 


Địa chỉ: Phòng 101, Nhà B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (084-8) 38635869     -        Fax: (084-8) 38635869
E-mail: fas@hcmut.edu.vn
Website: http://www.fas.hcmut.edu.vn